Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 41
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
Eлектронен мотор 21, 3 м кабел /50000 rpm/ 05IIaV1686839117 Новаг АД ПОПОВ КОМЕРС 2006 ЕООД  
Eлектронен мотор 21"HighSpeed"3м кабел /80000 rpm/ 05IIaV1686813214 Новаг АД ПОПОВ КОМЕРС 2006 ЕООД  
Дрил система за хирургия на ходило 05IIaV1686880269 Новаг АД ПОПОВ КОМЕРС 2006 ЕООД  
Електронен мотор 21 /40000 rpm/ 05IIaV1686862030 Новаг АД ПОПОВ КОМЕРС 2006 ЕООД  
Извит високооборотен накрайник/ръкохватка 50000rpm 05IIaV1794967049 Новаг АД ПОПОВ КОМЕРС 2006 ЕООД  
Извит високооборотен накрайник/ръкохватка/50000rpm 05IIaV1794984419 Новаг АД ПОПОВ КОМЕРС 2006 ЕООД  
Извит високооборотен накрайник/ръкохватка/50000rpm 05IIaV1794933367 Новаг АД ПОПОВ КОМЕРС 2006 ЕООД  
Извита ръкохватка за борче заMISгръбначна хирургия 05IIaV1794956940 Новаг АД ПОПОВ КОМЕРС 2006 ЕООД  
Контролен модул в комплект с електро мотор 05IIaV1696850300 Новаг АД ПОПОВ КОМЕРС 2006 ЕООД  
Контролен панел комплект с електромор 05IIaV1686820996 Новаг АД ПОПОВ КОМЕРС 2006 ЕООД  
Краниален перфоратор стерилен, за еднократна употр 07IIaM1052013494 Новаг АД ПОПОВ КОМЕРС 2006 ЕООД  
Краниален перфоратор стерилен, за еднократна употр 07IIaM1052083961 Новаг АД ПОПОВ КОМЕРС 2006 ЕООД  
Краниален перфоратор стерилен, за еднократна употр 07IIaM1052049973 Новаг АД ПОПОВ КОМЕРС 2006 ЕООД  
Краниален перфоратор стерилен, за еднократна употр 07IIaM1052062538 Новаг АД ПОПОВ КОМЕРС 2006 ЕООД  
Краниален перфоратор стерилен, за еднократна употр 07IIaM1052096662 Новаг АД ПОПОВ КОМЕРС 2006 ЕООД