Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 15
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
Biomime Branch 07IIIC5877188379 Мерил Лайф Сайънсиз Прайвит Лтд. МАКМЕД ООД  
Biomime излъчваща коронарна система 07IIIC4653575586 Мерил Лайф Сайънсиз Прайвит Лтд. МАКМЕД ООД  
BioMime™ Morph коронарна стентова система 07IIIC5877154928 Мерил Лайф Сайънсиз Прайвит Лтд. МАКМЕД ООД  
Cogent ®- ренална и билиарна стентова система 07IIbC4793211080 Мерил Лайф Сайънсиз Прайвит Лтд. МАКМЕД ООД  
Evermine 50 07IIIC5877151023 Мерил Лайф Сайънсиз Прайвит Лтд. МАКМЕД ООД  
MeRes100 Lineage 07IIIC5630420487 Мерил Лайф Сайънсиз Прайвит Лтд. МАКМЕД ООД  
Metafor-Излъчващ Сирулимус Коронарен Стент 07IIIC5877125790 Мерил Лайф Сайънсиз Прайвит Лтд. МАКМЕД ООД  
Mozec PEB PTA 07IIIC6255160423 Мерил Лайф Сайънсиз Прайвит Лтд. МАКМЕД ООД  
Myra-периферна стент система 07IIbC4793249426 Мерил Лайф Сайънсиз Прайвит Лтд. МАКМЕД ООД  
Myval - система за транскатетърна сърдечна клапа 07IIIC6024577986 Мерил Лайф Сайънсиз Прайвит Лтд. МАКМЕД ООД  
Nexgen -кобалт - хром коронарна стент система 07IIIC5361617235 Мерил Лайф Сайънсиз Прайвит Лтд. МАКМЕД ООД  
OSUM Кобалт- хромова коронарна стент система 07IIIC5361697240 Мерил Лайф Сайънсиз Прайвит Лтд. МАКМЕД ООД  
Promesa BMS 07IIbC4793291125 Мерил Лайф Сайънсиз Прайвит Лтд. МАКМЕД ООД  
БиоМайм Аура – Сиролимус- излъчваща коронарна стен 07IIIC5877132492 Мерил Лайф Сайънсиз Прайвит Лтд. МАКМЕД ООД  
Менокс - Течна емболизационна система 10IIIC4398050241 Мерил Лайф Сайънсиз Прайвит Лтд. Тинк Танк ЕООД