Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 26
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
Артериален/Вентрикуларен биполярен електрод 01AIMDC1290040815 Медико ООД Попов Комерс 2006 ЕООД  
Вентрикуларен биполярен електрод-пасивна фиксация 01AIMDC1290057236 Медико ООД Попов Комерс 2006 ЕООД  
Двукухинен пейсмейкър "GEA D" 01AIMDC1291376108 Медико ООД Попов Комерс 2006 ЕООД  
Двукухинен пейсмейкър "GEA DR" 01AIMDC1291335768 Медико ООД Попов Комерс 2006 ЕООД  
Двукухинен пейсмейкър "GEA VDR" 01AIMDC1291329802 Медико ООД Попов Комерс 2006 ЕООД  
Двукухинен пейсмейкър "IRIS D" 01AIMDC1291309989 Медико ООД Попов Комерс 2006 ЕООД  
Двукухинен пейсмейкър "IRIS DR" 01AIMDC1291321683 Медико ООД Попов Комерс 2006 ЕООД  
Двукухинен пейсмейкър "IRIS VDR" 01AIMDC1291380553 Медико ООД Попов Комерс 2006 ЕООД  
Еднокухинен пейсмейкър "Easy plus S" 01AIMDC1291318200 Медико ООД Попов Комерс 2006 ЕООД  
Еднокухинен пейсмейкър "Easy plus SR" 01AIMDC1291361926 Медико ООД Попов Комерс 2006 ЕООД  
Еднокухинен пейсмейкър "Kadmos S" 01AIMDC1291354660 Медико ООД Попов Комерс 2006 ЕООД  
Еднокухинен пейсмейкър "Kadmos SR" 01AIMDC1291350082 Медико ООД Попов Комерс 2006 ЕООД  
Комплект Двукухинен кардиостимулатор с 2 електрода 01AIMDC1291375945 Медико ООД Попов Комерс 2006 ЕООД  
Комплект Двукухинен кардиостимулатор с 2 електрода 01AIMDC1291360493 Медико ООД Попов Комерс 2006 ЕООД  
Комплект Двукухинен кардиостимулатор с електрод 01AIMDC1291311185 Медико ООД Попов Комерс 2006 ЕООД