Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 10
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
3.1 Орт.обувки до №16 с микропор. гума до 5см.тапа 11IM0000061425 МедиКомфорт Кидс ЕООД  
3.10 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 11IM0000066181 МедиКомфорт Кидс ЕООД  
3.2 Орт.обувки до №16 с микроп. гума над 5см. тапа 11IM0000097248 МедиКомфорт Кидс ЕООД  
3.3 Орт.обувки от№17до№24 с микроп. гума до5смтапа 11IM0000057529 МедиКомфорт Кидс ЕООД  
3.4 Орт.обувки от№17до№24 с микроп.гума над5смтапа 11IM0000020585 МедиКомфорт Кидс ЕООД  
3.6 Орт.обувки от№25 с микроп.гума до5см.тапа 11IM0000004304 МедиКомфорт Кидс ЕООД  
3.7 Орт.обувки от№25 с микроп.гума над5 см.тапа 11IM0000020476 МедиКомфорт Кидс ЕООД  
3.8 Орт. обувки с корково легло с продължение 11IM0000068407 МедиКомфорт Кидс ЕООД  
3.9 Орт.обувка тип ”налъм”с микропореста гума 11IM0000051603 МедиКомфорт Кидс ЕООД  
Индивидуални коригиращи приспособления и стелки 11IM0000024618 МедиКомфорт Кидс ЕООД