Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 86
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
BS-120 Реакционни кювети 06DV21-01-30-0173107 Шензен Майндрей Биомедикъл Електроникс Ко., ЛТД Перфект Медика ООД  
BS-120/200 Реагентно шише, 20 ml 06DV21-01-30-0109196 Шензен Майндрей Биомедикъл Електроникс Ко., ЛТД Перфект Медика ООД  
BS-120/200 Реагентно шише, 40 ml 06DV21-01-30-0174341 Шензен Майндрей Биомедикъл Електроникс Ко., ЛТД Перфект Медика ООД  
BS-200 Реакционни кювети 06DV21-01-30-0106706 Шензен Майндрей Биомедикъл Електроникс Ко., ЛТД Перфект Медика ООД  
BS-200E Реакционни кювети 06DV21-01-30-0180310 Шензен Майндрей Биомедикъл Електроникс Ко., ЛТД Перфект Медика ООД  
BS-300 Реагентно шише, външен кръг 06DV21-01-30-0145933 Шензен Майндрей Биомедикъл Електроникс Ко., ЛТД Перфект Медика ООД  
BS-300 реагентно шише, външен кръг, 20 мл 06DV21-01-30-0122928 Шензен Майндрей Биомедикъл Електроникс Ко., ЛТД Перфект Медика ООД  
BS-300 Реагентно шише, външен кръг, 40 ml 06DV21-01-30-0198533 Шензен Майндрей Биомедикъл Електроникс Ко., ЛТД Перфект Медика ООД  
BS-300 Реагентно шише, вътрешен кръг, 40 ml 06DV21-01-30-0146376 Шензен Майндрей Биомедикъл Електроникс Ко., ЛТД Перфект Медика ООД  
BS-300 Реакционни кювети 06DV21-01-30-0128248 Шензен Майндрей Биомедикъл Електроникс Ко., ЛТД Перфект Медика ООД  
BS-400 Реагентен модул 06DV11-50-03-0140333 Шензен Майндрей Биомедикъл Електроникс Ко., ЛТД Перфект Медика ООД  
ClinChem Мулти контрол 06DV4786957037 Шензен Майндрей Биомедикъл Електроникс Ко., ЛТД Перфект Медика ООД  
ClinChem Мулти контрол, ниво 2 06DV4786970628 Шензен Майндрей Биомедикъл Електроникс Ко., ЛТД Перфект Медика ООД  
CRP 06DV5370701666 Шензен Майндрей Биомедикъл Електроникс Ко., ЛТД Перфект Медика ООД  
DS Дилуент 06DV5585472903 Шензен Майндрей Биомедикъл Електроникс Ко., ЛТД Перфект Медика ООД