Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 26
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
10 Титаниеви педикуларни винта + 2 Титаниеви пръта 07IIbM6132535617 МАХЕ МЕДИКЪЛ ООД "ПОПОВ КОМЕРС 2006" ЕООД  
12 Титаниеви педикуларни винта + 2 Титаниеви пръта 07IIbM6132510990 МАХЕ МЕДИКЪЛ ООД "ПОПОВ КОМЕРС 2006" ЕООД  
4 Титаниеви педикуларни винта + 2 Титаниеви пръчки 07IIbM6132581563 МАХЕ МЕДИКЪЛ ООД "ПОПОВ КОМЕРС 2006" ЕООД  
6 Титаниеви педикуларни винта + 2 Титаниеви пръчки 07IIbM6132506624 МАХЕ МЕДИКЪЛ ООД "ПОПОВ КОМЕРС 2006" ЕООД  
8 Титаниеви педикуларни винта + 2 Титаниеви пръчки 07IIbM6132596866 МАХЕ МЕДИКЪЛ ООД "ПОПОВ КОМЕРС 2006" ЕООД  
Анатомичен Сервикален Кейдж 07IIbM4665350490 МАХЕ МЕДИКЪЛ ООД "ПОПОВ КОМЕРС 2006" ЕООД  
Интрамедуларен проксимален фемурален пирон 07IIbM1607855744 Махе Медикъл ООД "Електро Мед България" ЕООД  
Канюлиран, Циментиращ, Полиаксиален винт 07IIbM6132588988 МАХЕ МЕДИКЪЛ ООД "ПОПОВ КОМЕРС 2006" ЕООД  
Комп. Сервикална плака четвърто ниво с 10 з. винта 07IIbM4665387254 МАХЕ МЕДИКЪЛ ООД "ПОПОВ КОМЕРС 2006" ЕООД  
Комплект за Вертебропластика 07IIbM4525237521 МАХЕ МЕДИКЪЛ ООД "ПОПОВ КОМЕРС 2006" ЕООД  
Комплект за Кифопластика 07IIbM1040191979 МАХЕ МЕДИКЪЛ ООД "ПОПОВ КОМЕРС 2006" ЕООД  
Комплект Сервикална плака второ ниво с 6 Зак. винт 07IIaM4665379495 МАХЕ МЕДИКЪЛ ООД "ПОПОВ КОМЕРС 2006" ЕООД  
Комплект Сервикална плака първо ниво с 4 Зак. винт 07IIbM4665356321 МАХЕ МЕДИКЪЛ ООД "ПОПОВ КОМЕРС 2006" ЕООД  
Комплект Сервикална плака трето ниво с 8 Зак. винт 07IIbM4665382563 МАХЕ МЕДИКЪЛ ООД "ПОПОВ КОМЕРС 2006" ЕООД  
напречен стабилизатор 07IIbM6132580360 МАХЕ МЕДИКЪЛ ООД "ПОПОВ КОМЕРС 2006" ЕООД