Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 75
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
Cеншура еднокомп.отв.торбичка с филтър 10IV3107574706 КОЛОПЛАСТ ЕТ МЕБОС - МЕРИ БОСЕВА  
Алтерна двукомп. затворена торбичка 10IV3106754916 КОЛОПЛАСТ ЕТ МЕБОС - МЕРИ БОСЕВА  
Алтерна двукомп. илео/коло отворена торбичка 10IV3107687604 КОЛОПЛАСТ ЕТ МЕБОС - МЕРИ БОСЕВА  
Алтерна двукомп.затворена торбичка 10IV3106735749 КОЛОПЛАСТ ЕТ МЕБОС - МЕРИ БОСЕВА  
Алтерна двукомп.илео/коло отворена торбичка 10IV3107687246 КОЛОПЛАСТ ЕТ МЕБОС - МЕРИ БОСЕВА  
Алтерна двукомпонентна многокамерна уро торбичка 10IV3106968136 КОЛОПЛАСТ ЕТ МЕБОС - МЕРИ БОСЕВА  
Алтерна двукомпонентна многокамерна уро торбичка 10IV3106935332 КОЛОПЛАСТ ЕТ МЕБОС - МЕРИ БОСЕВА  
Алтерна двукомпонентна уро торбичка 10IV3106924381 КОЛОПЛАСТ ЕТ МЕБОС - МЕРИ БОСЕВА  
Алтерна двукомпонентна уро торбичка 10IV3106929277 КОЛОПЛАСТ ЕТ МЕБОС - МЕРИ БОСЕВА  
Алтерна еднокомп. илео и коло отворена торбичка 10IV3107595956 КОЛОПЛАСТ ЕТ МЕБОС - МЕРИ БОСЕВА  
Алтерна еднокомп. илео и коло отворена торбичка 10IV3107501625 КОЛОПЛАСТ ЕТ МЕБОС - МЕРИ БОСЕВА  
Алтерна еднокомп. илео коло отв. торбичка 10IV3107579227 КОЛОПЛАСТ ЕТ МЕБОС - МЕРИ БОСЕВА  
Алтерна еднокомп. коло затв. торбичка,миди,ъпгрейд 10IV3106626667 КОЛОПЛАСТ ЕТ МЕБОС - МЕРИ БОСЕВА  
Алтерна еднокомп. многокамерна уро торбичка 10IV3106805334 КОЛОПЛАСТ ЕТ МЕБОС - МЕРИ БОСЕВА  
Алтерна еднокомп.илео и коло отв.торбичка,ъпгрейд 10IV3107528083 КОЛОПЛАСТ ЕТ МЕБОС - МЕРИ БОСЕВА