Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 56
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
125 I fT3 KIT 06DrV9999936796 Институт за изотопи Изотоп ЕООД Софарма Трейдинг АД  
125 I fT4 KIT 06DrV9999967718 Институт за изотопи Изотоп ЕООД Софарма Трейдинг АД  
AFP 06DV3029534413 Институт за изотопи Изотоп ЕООД Гамаконсулт ЕООД  
AFP [I-125] IRMA KIT 06DrV9999956558 Институт за изотопи Изотоп ЕООД Софарма Трейдинг АД  
Anti-hTG [I-125] RIA KIT 06DrV9999904587 Институт за изотопи Изотоп ЕООД Софарма Трейдинг АД  
anti-TPO 06DV3031717255 Институт за изотопи Изотоп ЕООД Гамаконсулт ЕООД  
bhCG 06DV3033394558 Институт за изотопи Изотоп ЕООД Гамаконсулт ЕООД  
C-peptide 06DV3033659759 Институт за изотопи Изотоп ЕООД Гамаконсулт ЕООД  
CA 125 06DV3028257699 Институт за изотопи Изотоп ЕООД Гамаконсулт ЕООД  
CA 125 06DV3028399654 Институт за изотопи Изотоп ЕООД Гамаконсулт ЕООД  
CA 15-3 06DV3027954634 Институт за изотопи Изотоп ЕООД Гамаконсулт ЕООД  
CA 19-9 06DV3028093838 Институт за изотопи Изотоп ЕООД Гамаконсулт ЕООД  
CA 19-9 06DV3028052550 Институт за изотопи Изотоп ЕООД Гамаконсулт ЕООД  
CA 72-4 06DV3028231486 Институт за изотопи Изотоп ЕООД Гамаконсулт ЕООД  
CA 72-4 06DV3028233461 Институт за изотопи Изотоп ЕООД Гамаконсулт ЕООД