Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 35
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
AFP 06DV3029534413 Институт за изотопи Изотоп ЕООД Гамаконсулт ЕООД  
anti-TPO 06DV3031717255 Институт за изотопи Изотоп ЕООД Гамаконсулт ЕООД  
bhCG 06DV3033394558 Институт за изотопи Изотоп ЕООД Гамаконсулт ЕООД  
C-peptide 06DV3033659759 Институт за изотопи Изотоп ЕООД Гамаконсулт ЕООД  
CA 125 06DV3028399654 Институт за изотопи Изотоп ЕООД Гамаконсулт ЕООД  
CA 125 06DV3028257699 Институт за изотопи Изотоп ЕООД Гамаконсулт ЕООД  
CA 15-3 06DV3027954634 Институт за изотопи Изотоп ЕООД Гамаконсулт ЕООД  
CA 19-9 06DV3028052550 Институт за изотопи Изотоп ЕООД Гамаконсулт ЕООД  
CA 19-9 06DV3028093838 Институт за изотопи Изотоп ЕООД Гамаконсулт ЕООД  
CA 72-4 06DV3028233461 Институт за изотопи Изотоп ЕООД Гамаконсулт ЕООД  
CA 72-4 06DV3028231486 Институт за изотопи Изотоп ЕООД Гамаконсулт ЕООД  
Calcitonin 06DV3327473592 Институт за изотопи Изотоп ЕООД Гамаконсулт ЕООД  
Cortisol RIA kit 06DV3139476129 Институт за изотопи Изотоп ЕООД Софарма Трейдинг АД  
CYFRA 21.1 06DV3028745902 Институт за изотопи Изотоп ЕООД Гамаконсулт ЕООД  
DHEA-SO4 06DV3989479426 Институт за изотопи Изотоп ЕООД Гамаконсулт ЕООД