Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 22
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
4-foot walking stick 11IV3111206303 Жианлиан Хоумкеър Продъктс Ко.ЛТД Търговска Лига Глобален Аптече  
commode chair 11IV4053944380 Жианлиан Хоумкеър Продъктс Ко.ЛТД Търговска Лига Глобален Аптече  
commode chair 11IV4053984597 Жианлиан Хоумкеър Продъктс Ко.ЛТД Търговска Лига Глобален Аптече  
commode chair 11IV4053902342 Жианлиан Хоумкеър Продъктс Ко.ЛТД Търговска Лига Глобален Аптече  
elbow crutches 11IV3111290210 Жианлиан Хоумкеър Продъктс Ко.ЛТД Търговска Лига Глобален Аптече  
hospital bed and accessories 11IV3487392477 Жианлиан Хоумкеър Продъктс Ко.ЛТД Търговска Лига Глобален Аптече  
Hospital bed and accessories 11IV3487381407 Жианлиан Хоумкеър Продъктс Ко.ЛТД Търговска Лига Глобален Аптече  
walking aid 11IV3795113025 Жианлиан Хоумкеър Продъктс Ко.ЛТД Търговска Лига Глобален Аптече  
walking aid 11IV3795145619 Жианлиан Хоумкеър Продъктс Ко.ЛТД Търговска Лига Глобален Аптече  
walking aid 11IV3795173685 Жианлиан Хоумкеър Продъктс Ко.ЛТД Търговска Лига Глобален Аптече  
walking aid 11IV3795169564 Жианлиан Хоумкеър Продъктс Ко.ЛТД Търговска Лига Глобален Аптече  
walking stick 11IV3111207521 Жианлиан Хоумкеър Продъктс Ко.ЛТД Търговска Лига Глобален Аптече  
walking stick 11IV3111265289 Жианлиан Хоумкеър Продъктс Ко.ЛТД Търговска Лига Глобален Аптече  
walking stick 11IV3111237959 Жианлиан Хоумкеър Продъктс Ко.ЛТД Търговска Лига Глобален Аптече  
walking stick 11IV3111255987 Жианлиан Хоумкеър Продъктс Ко.ЛТД Търговска Лига Глобален Аптече