Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 29
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
Агресивен шейвър Full Radius Resector 2.0mm 09IIaV4149972203 Ебърле ООД "Попов Комерс 2006" ЕООД  
Агресивен шейвър Full Radius Resector 2.0mm 09IIaV4149974957 Ебърле ООД "Попов Комерс 2006" ЕООД  
Агресивен шейвър Full Radius Resector 2.0mm 09IIaV4149929000 Ебърле ООД "Попов Комерс 2006" ЕООД  
Агресивен шейвър Full Radius Resector 2.0mm 09IIaV4149959189 Ебърле ООД "Попов Комерс 2006" ЕООД  
Агресивен шейвър Full Radius Resector 2.5mm 09IIaV4149910900 Ебърле ООД "Попов Комерс 2006" ЕООД  
Агресивен шейвър Full Radius Resector 2.5mm 09IIaV4149989874 Ебърле ООД "Попов Комерс 2006" ЕООД  
Агресивен шейвър Full Radius Resector 2.5mm 09IIaV4149940523 Ебърле ООД "Попов Комерс 2006" ЕООД  
Агресивен шейвър Full Radius Resector 2.5mm 09IIaV4149907565 Ебърле ООД "Попов Комерс 2006" ЕООД  
Агресивен шейвър Full Radius Resector 2.5mm 09IIaV4149911303 Ебърле ООД "Попов Комерс 2006" ЕООД  
Агресивен шейвър Full Radius Resector 2.5mm 09IIaV4149927795 Ебърле ООД "Попов Комерс 2006" ЕООД  
Агресивен шейвър Full Radius Resector 3.5mm 09IIaV4149957616 Ебърле ООД "Попов Комерс 2006" ЕООД  
Агресивен шейвър Full Radius Resector 3.5mm 09IIaV4149926650 Ебърле ООД "Попов Комерс 2006" ЕООД  
Агресивен шейвър Full Radius Resector 3.5mm 09IIaV4149923787 Ебърле ООД "Попов Комерс 2006" ЕООД  
Агресивен шейвър Full Radius Resector 3.5mm 09IIaV4149931873 Ебърле ООД "Попов Комерс 2006" ЕООД  
Агресивен шейвър Full Radius Resector 3.5mm 09IIaV4149939429 Ебърле ООД "Попов Комерс 2006" ЕООД