Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 19
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
1,25 DIHYDROXYVITAMIN D 06DV5448646356 ДиаСорин Инк. Гамаконсулт ЕООД  
25-HYDROXYVITAMIN D 06DV5448357723 ДиаСорин Инк. Гамаконсулт ЕООД  
ACTH I-125 R130T 06DV3900593943 ДиаСорин Инк. Гамаконсулт ЕООД  
ALDO-CTK-2 06DV5405866660 ДиаСорин Инк. Гамаконсулт ЕООД  
CA 15-3 IRMA 06DV3027950502 ДиаСорин Инк. Гамаконсулт ЕООД  
CA 19-9 IRMA 06DV3028081744 ДиаСорин Инк. Гамаконсулт ЕООД  
CA 19-9 IRMA 06DV3028042455 ДиаСорин Инк. Гамаконсулт ЕООД  
CA 72-4 IRMA 06DV3028286672 ДиаСорин Инк. Гамаконсулт ЕООД  
CA125II IRMA 06DV3028305909 ДиаСорин Инк. Гамаконсулт ЕООД  
CORTISOL RIA GAMMACOAT I-125 06DV3139475722 ДиаСорин Инк. Гамаконсулт ЕООД  
CYCLO-TRAC SP/WB 200 T 06DV3041915670 ДиаСорин Инк. Гамаконсулт ЕООД  
HGH-CTK IRMA 06DV5421810261 ДиаСорин Инк. Гамаконсулт ЕООД  
IRMA-COAT CEA 100 TEST 06DV3028827508 ДиаСорин Инк. Гамаконсулт ЕООД  
KIT N-TACT PTH SP 06DV3035371763 ДиаСорин Инк. Гамаконсулт ЕООД  
PROLIFIGEN NSE IRMA 50 TEST 06DV3030124824 ДиаСорин Инк. Гамаконсулт ЕООД