Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 569
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
1% ТТС 06DV14-01-08-90-0067006 Бул Био - НЦЗПБ ЕООД Бул Био - НЦЗПБ  
E.coli O 104 монов. серум за предметна аглутинация 06DV14-02-03-01-0006634 Бул Био - НЦЗПБ ЕООД Бул Био - НЦЗПБ  
E.coli І (О25, О26, О55, О111, О119) полив. сер. 06DV14-02-03-01-0028872 Бул Био - НЦЗПБ ЕООД Бул Био - НЦЗПБ  
E.coli ІІ (О44, О78, О86, О127, О128) полив. сер. 06DV14-02-03-01-0052144 Бул Био - НЦЗПБ ЕООД Бул Био - НЦЗПБ  
E.coli ІІІ (О6, О20, О124, О125, О126) полив. сер 06DV14-02-03-01-0056373 Бул Био - НЦЗПБ ЕООД Бул Био - НЦЗПБ  
E.coli О 111 монов. серум за предметна аглутинация 06DV14-02-03-01-0049244 Бул Био - НЦЗПБ ЕООД Бул Био - НЦЗПБ  
E.coli О 112АВ серум за степенна аглутинация 06DV14-02-03-01-0093191 Бул Био - НЦЗПБ ЕООД Бул Био - НЦЗПБ  
E.coli О 112АС серум за степенна аглутинация 06DV14-02-03-01-0085212 Бул Био - НЦЗПБ ЕООД Бул Био - НЦЗПБ  
E.coli О 114 серум за степенна аглутинация 06DV14-02-03-01-0003629 Бул Био - НЦЗПБ ЕООД Бул Био - НЦЗПБ  
E.coli О 115 серум за степенна аглутинация 06DV14-02-03-01-0045953 Бул Био - НЦЗПБ ЕООД Бул Био - НЦЗПБ  
E.coli О 117 серум за степенна аглутинация 06DV14-02-03-01-0010082 Бул Био - НЦЗПБ ЕООД Бул Био - НЦЗПБ  
E.coli О 119 монов. серум за предметна аглутинация 06DV14-02-03-01-0037489 Бул Био - НЦЗПБ ЕООД Бул Био - НЦЗПБ  
E.coli О 124 монов. серум за предметна аглутинация 06DV14-02-03-01-0042662 Бул Био - НЦЗПБ ЕООД Бул Био - НЦЗПБ  
E.coli О 125 монов. серум за предметна аглутинация 06DV14-02-03-01-0055257 Бул Био - НЦЗПБ ЕООД Бул Био - НЦЗПБ  
E.coli О 126 монов. серум за предметна аглутинация 06DV14-02-03-01-0096325 Бул Био - НЦЗПБ ЕООД Бул Био - НЦЗПБ