Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 41
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
17 alpha-Hydroxyprogesterone 06DV5404348152 Бекман Култер Имунотех Чешка република Гамаконсулт ЕООД  
25-OH Vitamin D total 06DV5447234709 Бекман Култер Имунотех Чешка република Гамаконсулт ЕООД  
Aldosterone RIA 06DV5405839565 Бекман Култер Имунотех Чешка република Гамаконсулт ЕООД  
Androstenedione RIA 06DV3142294150 Бекман Култер Имунотех Чешка република Гамаконсулт ЕООД  
Angiotensin I RIA 06DV3898747545 Бекман Култер Имунотех Чешка република Гамаконсулт ЕООД  
Anti-GAD IRMA 06DV5491757267 Бекман Култер Имунотех Чешка република Гамаконсулт ЕООД  
Anti-hTg IRMA KIT 06DV3049017295 Бекман Култер Имунотех Чешка република Гамаконсулт ЕООД  
Anti-Insulin IRMA 06DV5848503788 Бекман Култер Имунотех Чешка република Гамаконсулт ЕООД  
Beta 2 Microglobulin RIA 06DV3029618475 Бекман Култер Имунотех Чешка република Гамаконсулт ЕООД  
CEA IRMA 06DV3028874273 Бекман Култер Имунотех Чешка република Гамаконсулт ЕООД  
Cortisol RIA 06DV3139416889 Бекман Култер Имунотех Чешка република Гамаконсулт ЕООД  
Cytokeratin 19 Fragment IRMA 06DV5831940164 Бекман Култер Имунотех Чешка република Гамаконсулт ЕООД  
Ferritin IRMA 06DV3037707052 Бекман Култер Имунотех Чешка република Гамаконсулт ЕООД  
Free T3 RIA 06DV3030847123 Бекман Култер Имунотех Чешка република Гамаконсулт ЕООД  
FSH IRMA KIT 06DV3032220758 Бекман Култер Имунотех Чешка република Гамаконсулт ЕООД