Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 23
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
Bao-Health плочка 15-45 мм 10IA1645911754 БАО-ХЕЛТ МЕДИКЪЛ ИНСТРУМЕНТС ДИТОМЕД ЕООД  
Bao-Health плочка 15-60 мм 10IA1645986021 БАО-ХЕЛТ МЕДИКЪЛ ИНСТРУМЕНТС ДИТОМЕД ЕООД  
Bao-Health плочка 15-60 мм 10IA1645934804 БАО-ХЕЛТ МЕДИКЪЛ ИНСТРУМЕНТС ДИТОМЕД ЕООД  
Bao-Health плочка 15-70 мм 10IA1645954184 БАО-ХЕЛТ МЕДИКЪЛ ИНСТРУМЕНТС ДИТОМЕД ЕООД  
Eднокомп. уростомна торбичка с дренаж 15-60 мм 10IA1645962985 БАО-ХЕЛТ МЕДИКЪЛ ИНСТРУМЕНТС ДИТОМЕД ЕООД  
Двукомп. затворена торбичка с филтър 60 мм 10IA1645985235 БАО-ХЕЛТ МЕДИКЪЛ ИНСТРУМЕНТС ДИТОМЕД ЕООД  
Двукомп. затворена торбичка с филтър 60 мм 10IA1645945583 БАО-ХЕЛТ МЕДИКЪЛ ИНСТРУМЕНТС ДИТОМЕД ЕООД  
Двукомп. затворена торбичка с филтър 70 мм 10IA1645962935 БАО-ХЕЛТ МЕДИКЪЛ ИНСТРУМЕНТС ДИТОМЕД ЕООД  
Двукомп. затворена торбичка с филтър 70 мм 10IA1645991135 БАО-ХЕЛТ МЕДИКЪЛ ИНСТРУМЕНТС ДИТОМЕД ЕООД  
Двукомп. отворена торбичка с филтър 15-60 мм 10IA1645982665 БАО-ХЕЛТ МЕДИКЪЛ ИНСТРУМЕНТС ДИТОМЕД ЕООД  
Двукомп. отворена торбичка с филтър 15-60 мм 10IA1645909699 БАО-ХЕЛТ МЕДИКЪЛ ИНСТРУМЕНТС ДИТОМЕД ЕООД  
Двукомп. отворена торбичка с филтър 15-70 мм 10IA1645966276 БАО-ХЕЛТ МЕДИКЪЛ ИНСТРУМЕНТС ДИТОМЕД ЕООД  
Двукомп. отворена торбичка с филтър 15-70 мм 10IA1645957616 БАО-ХЕЛТ МЕДИКЪЛ ИНСТРУМЕНТС ДИТОМЕД ЕООД  
Двукомп. уростомна торбичка с дренаж 15-60 мм 10IA1645984292 БАО-ХЕЛТ МЕДИКЪЛ ИНСТРУМЕНТС ДИТОМЕД ЕООД  
Еднокомп. затворена система 15-40 мм 10IA1645974800 БАО-ХЕЛТ МЕДИКЪЛ ИНСТРУМЕНТС ДИТОМЕД ЕООД