Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 228
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
27+G, Ендодиатермия 08IIbS3570353888 Алкон Лабораторис Инк. Алкон България ЕООД  
27+G, Канюла на Чарлз 08IIaS4713082370 Алкон Лабораторис Инк. Алкон България ЕООД  
ACCURUS ANT PAK W/O REFL TIPLESS 6'S 08IIbS4515047185 Алкон Лабораторис Инк. Алкон България ЕООД  
ACCURUS ANT PAK W/O REFL TIPLESS 6'S 08IIbS4515031765 Алкон Лабораторис Инк. Бикомед ООД  
ACCURUS PROBE 2500 6'S 08IIbS4515056967 Алкон Лабораторис Инк. Алкон България ЕООД  
ACCURUS PROBE 2500 6'S 08IIbS4515097336 Алкон Лабораторис Инк. Бикомед ООД  
ACCURUS TOTAL PAK W ACCURUS 1500 6'S 08IIbS4515082783 Алкон Лабораторис Инк. Алкон България ЕООД  
ACCURUS TOTAL PAK W ACCURUS 1500 6'S 08IIbS4515003139 Алкон Лабораторис Инк. Бикомед ООД  
ACCURUS TOTAL PAK W ACCURUS 1500 6'S 08IIbS4515025024 Алкон Лабораторис Инк. Бикомед ООД  
ACCURUS TOTAL PAK W ACCURUS 2500 6'S 08IIbS4515043502 Алкон Лабораторис Инк. Алкон България ЕООД  
ACCURUS TOTAL PAK W ACCURUS 2500 6'S 08IIbS4515069969 Алкон Лабораторис Инк. Бикомед ООД  
Acrysof IQ PanOptix трифокална ВОЛ 08IIbS3565893079 Алкон Лабораторис Инк. Алкон България ЕООД  
Acrysof IQ Restor Multifocal IOL (SP ACRYSOF IQ R 08IIbS3565806384 Алкон Лабораторис Инк. Бикомед ООД  
Acrysof IQ Restor Multifocal IOL (SP ACRYSOF IQ R 08IIbS3565876593 Алкон Лабораторис Инк. Бикомед ООД  
AcrySof IQ Асферична ВОЛ с UltraSert система 08IIbS3565893443 Алкон Лабораторис Инк. Алкон България ЕООД