Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 71
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
20/30 Indeflator® Inflation Device 10IIaC1754155571 Абът Васкюлър Медимаг-МС ООД  
20/30 Priority pack with Copilot Bleedback control 10IIaC1754183797 Абът Васкюлър Медимаг-МС ООД  
Absolute Pro LL Peripheral Self-Expanding Stent 07IIbC4793266659 Абът Васкюлър Медимаг-МС ООД  
Absolute Pro Peripheral Self-Expanding StentSystem 07IIbC4793205762 Абът Васкюлър Медимаг-МС ООД  
ABSORB Bioresorbable Vascular Scaffold System 07IIIC5630479451 Абът Васкюлър Медимаг-МС ООД  
Absorb GT1 Bioresorbable Vascular Scaffold System 07IIIC5630491355 Абът Васкюлър "Медимаг" ЕООД  
Armada 14 PTA Catheter 10IIaC1718466322 Абът Васкюлър Медимаг-МС ООД  
Armada 18 PTA Catheter 10IIaC1718415285 Абът Васкюлър Медимаг-МС ООД  
Armada 35 (LL) PTA Catheter 10IIaC1718476273 Абът Васкюлър Медимаг-МС ООД  
COPILOT™ Bleedback Control Valve 10IC1757866436 Абът Васкюлър Медимаг-МС ООД  
Duostat Rotating Hemostatic valve 10IC2324640954 Абът Васкюлър Медимаг-МС ООД  
Emboshield NAV6 Embolic Protection System 10IIIC4484109547 Абът Васкюлър Медимаг-МС ООД  
GRAFTMASTER ® RX Coronary Stent Graft System 07IIIC5361604394 Абът Васкюлър Медимаг-МС ООД  
Guide Wire Accessory Kit with RHV 10IIaC1067830205 Абът Васкюлър Медимаг-МС ООД  
Guide Wire Introducer 10IC1067840836 Абът Васкюлър Медимаг-МС ООД