Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 10
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
Aневризмална титаниева клип система на Яшъргил 07IIIV1090588144 "Петер Лазик" ООД "Попов Комерс 2006" ЕООД  
Аневризмален титаниев клипс на Яшъргил стандартен 10IIIV1090519101 "Петер Лазик" ООД "Попов Комерс 2006" ЕООД  
Временен аневризмален титаниев клипс 10IIIV1090599180 "Петер Лазик" ООД "Попов Комерс 2006" ЕООД  
Временен титаниев аневризмален клипс на Яшъргил 10IIIV1090509699 "Петер Лазик" ООД "Попов Комерс 2006" ЕООД  
Инструмент за поставяне и изваждане на клипсове 09IIIV1089547192 "Петер Лазик" ООД "Попов Комерс 2006" ЕООД  
Инструмент за поставяне/изваждане на клипсове 09IIIV1089421819 "Петер Лазик" ООД "Попов Комерс 2006" ЕООД  
Постоянен мини аневризмален титаниев клипс 10IIIV1090525625 "Петер Лазик" ООД "Попов Комерс 2006" ЕООД  
Постоянен титаниев аневризмален клипс 10IIIV1090582548 "Петер Лазик" ООД "Попов Комерс 2006" ЕООД  
Постоянен титаниев аневризмален клипс на Яшъргил 10IIIV1090586530 "Петер Лазик" ООД "Попов Комерс 2006" ЕООД  
Стандартен мини клип апликатор 09IIIV1089433099 "Петер Лазик" ООД "Попов Комерс 2006" ЕООД