Начало / Медицински изделия / Изделия с биологичен произход
БРОЙ ЗАПИСИ: 29
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
Dura Repair Solution - DuraMend 14IIIN4815551211 Колаген Матрикс АД Попов Комерс 2006 ООД  
PerClot 14IIIV3877126955 Starch Medical Inc. ДЕВИМЕД ООД  
PerClot 14IIIV3877114234 Starch Medical Inc. ДЕВИМЕД ООД  
PerClot 14IIIV3877109612 Starch Medical Inc. ДЕВИМЕД ООД  
PerClot 14IIIV3877160175 Starch Medical Inc. ДЕВИМЕД ООД  
PerClot 14IIIV3877145667 Starch Medical Inc. ДЕВИМЕД ООД  
PerClot 14IIIV3877174858 Starch Medical Inc. ДЕВИМЕД ООД  
Sydney IVF Blastocyst Cryopreservation Kit 14IIIG4285048959 Cook Incorporated Вега Медикал EООД  
Sydney IVF Blastocyst Medium 14IIIG4285037386 Cook Incorporated Вега Медикал EООД  
Sydney IVF Blastocyst Thawing Kit 14IIIG4285096999 Cook Incorporated Вега Медикал EООД  
Sydney IVF Blastocyst Vitrification Kit 14IIIG4285002836 Cook Incorporated Вега Медикал EООД  
Sydney IVF Blastocyst Warming Kit 14IIIG4285005181 Cook Incorporated Вега Медикал EООД  
Sydney IVF Cleavage Medium 14IIIG4285056596 Cook Incorporated Вега Медикал EООД  
Sydney IVF Cryopreservation Kit 14IIIG4285053609 Cook Incorporated Вега Медикал EООД  
Sydney IVF Embryo Biopsy Medium 14IIIG4285093660 Cook Incorporated Вега Медикал EООД