Начало / Медицински изделия / Технически средства за лица с увреждания
БРОЙ ЗАПИСИ: 6318
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
10 Zinc Air 11IV1725397477 Energizer Trading Limited Дитомед ЕООД  
10 Zinc Air Hearing Aid Batteries 11IV4653980282 ENERGIZER TRADING LIMITED САНИТАС МЕДИКЪЛ ЕООД  
13 Zinc Air 11IV1725331154 Energizer Trading Limited Дитомед ЕООД  
13 Zinc Air Hearing Aid Batteries 11IV4653953954 ENERGIZER TRADING LIMITED САНИТАС МЕДИКЪЛ ЕООД  
3.10 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 11IM0000066181 МедиКомфорт Кидс ЕООД  
3.6 Орт.обувки от№25 с микроп.гума до5см.тапа 11IM0000004304 МедиКомфорт Кидс ЕООД  
3.7 Орт.обувки от№25 с микроп.гума над5 см.тапа 11IM0000020476 МедиКомфорт Кидс ЕООД  
3.8 Орт. обувки с корково легло с продължение 11IM0000068407 МедиКомфорт Кидс ЕООД  
3.9 Орт.обувка тип ”налъм”с микропореста гума 11IM0000051603 МедиКомфорт Кидс ЕООД  
312 Zinc Air 11IV1725307556 Energizer Trading Limited Дитомед ЕООД  
312 Zinc Air Hearing Aid Batteries 11IV4653947322 ENERGIZER TRADING LIMITED САНИТАС МЕДИКЪЛ ЕООД  
4-foot walking stick 11IV3111206303 Жианлиан Хоумкеър Продъктс Ко.ЛТД Търговска Лига Глобален Аптече  
675 Zinc Air 11IV1725343956 Energizer Trading Limited Дитомед ЕООД  
675 Zinc Air Hearing Aid Batteries 11IV4653919896 ENERGIZER TRADING LIMITED САНИТАС МЕДИКЪЛ ЕООД  
A 170-D 11IIaV1766698158 INTERTON A/S "Венгер-А" ООД