AVIO 3

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
11IIaV1766631376
25/06/2013 17:12
29/06/2013 15:59
05/06/2013 17:32
Данни за производителя
INTERTON A/S
INTERTON
Друго
VAT. Reg. No
DK-13495068
DK
Ballerup
2750
Lautrupbjerg, 7
130
Lars Hagander
+45 4575 2100
Lhagander@gnresound.dk
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
"Венгер-А" ООД
ЕИК
115769443
BG
PDV
Пловдив
4002
Георги Измирлиев № 65
Станимира Ангелова
+359 32 64 55 00
wenger_plovdiv@abv.bg
Данни за търговеца на едро
"Венгер-А" ООД
ЕИК
115769443
BG
PDV
Пловдив
4002
Георги Измирлиев № 65
Станимира Ангелова
+359 32 64 55 00
wenger_plovdiv@abv.bg
IV - P - T / МИ - 069
02/10/2007
Общи медицински данни за изделието
11 - Технически средства за лица с увреждания
Клас ІІ а
Разни
UMDNS
17666
Вътреканален слухов апарат
AVIO 3
A 330-DP
Описание на медицинското изделие
1
Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
За корекция на слуха при умерена слухозагуба
На сухо място
Многократна употреба
16928100
Общи търговски данни
В процес на обработка
IV - P - T/МИ - 069
02/10/2007
410524 MR2
31/12/2016