Начало / Медицински изделия / Кърпички Aloe Vesta

Кърпички Aloe Vesta

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IV4620595449
25/06/2013 16:57
08/11/2019 15:05
24/06/2013 15:54
Данни за производителя
ConvaTec Limited
ConvaTec
Друго
Фирмен регистър
1309639
GB
Deeside
CH5 2NU
First Avenue, Deeside Industrial Park
Jonathan Hughes
+44 01244 584300
Jonathan.Huges@convatec.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
РСР ЕООД
ЕИК
121706547
BG
SOF
София
1606
Виктор Григорович 3
Емилия Андреева
02 951 59 76
02 951 59 32
e.andreeva@rsr.bg
Данни за търговеца на едро
РСР ЕООД
ЕИК
121706547
BG
SOF
София
1606
Виктор Григорович 3
Емилия Андреева
02 951 59 76
02 951 59 32
e.andreeva@rsr.bg
ІV-Р-Т/МИ-021/29.08.2007
29/08/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас І
Разни
GMDN
46205
Кърпички Aloe Vesta
Описание на медицинското изделие
Домашно предписание, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Влажни кърпички за почистване на кожата на тялото
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка