Начало / Медицински изделия / Накрайник за DP770R

Накрайник за DP770R

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
03IV1116057023
25/06/2013 16:53
29/06/2013 15:26
01/03/2013 11:23
Данни за производителя
Б.Браун Мелзунген АД
Друго
Данъчен номер
DE113055856
DE
Мелзунген
34212
Карл-Браун Щрасе 1
34209
Д-р Стефан Краус
00495661711339
00495661751339
stephan.krause@bbraun.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Б.Браун Медикал ЕООД
ЕИК
175016820
BG
SOF
Столична
София
1592
бул.Христофор Колумб, 64
Вера Панайотова-Ангелакова
+359 884 246737
+359 2 974 30 83
vera.panayotova@bbraun.com
Данни за търговеца на едро
Б.Браун Медикал ЕООД
ЕИК
175016820
BG
SOF
Столична
София
1592
бул.Христофор Колумб, 64
Вера Панайотова-Ангелакова
+359 884 246737
+359 2 974 30 83
vera.panayotova@bbraun.com
IV-P-T/МИ-213
18/12/2007
Общи медицински данни за изделието
03 - Стоматологични изделия
Клас І
Разни
UMDNS
11160
Накрайник за DP770R
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
G1 09 06 10066 277
26/07/2014