a-Amylase total

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV11-01-01-0721175
25/06/2013 15:13
29/06/2013 11:23
24/06/2013 17:32
Данни за производителя
Roche Diagnostics GmbH
Друго
Код на производителя
DE/0000040005
DE
Mannheim
68305
Sandhofer Strasse 116
Dr. Hubert Bayer
+49-621-759-8974
+49-621-759-8946
hubert.bayer@roche.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Хроно ООД
ЕИК
130998890
BG
SOF
Столична
София
1166
жк. София парк, Търговска зона, сграда 16 Б, ет. 2
Адриана Димитрова
0894777212
028159820
adriana.dimitrova@chrono-bg.com
Данни за търговеца на едро
Хроно ООД
ЕИК
130998890
BG
SOF
Столична
София
1166
жк. София парк, Търговска зона, сграда 16 Б, ет. 2
Адриана Димитрова
0894777212
028159820
adriana.dimitrova@chrono-bg.com
IV-Р-Т/МИ-200
17/12/2007
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
EDMS
11-01-01-07
a-Amylase total
Описание на медицинското изделие
300
Предназначено действие, определено от производителя
Ин витро тест за количествено определяне на α-амилаза в човешки серум, плазма и урина, посредством системите COBAS INTEGRA
Еднократна употреба
03183742122
Общи търговски данни
В процес на обработка