Accu-Chek Softclix

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06B9V3724397678
25/06/2013 14:39
29/06/2013 10:13
20/05/2013 17:02
Данни за производителя
Roche Diagnostics GmbH
Друго
Регистрационен код
HRB3962
DE
Mannheim
Sussane Hassy
+496217590
mannheim.office-service@roche.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Марвена ООД
ЕИК
121677845
BG
SOF
София
Недрет-Билге Дениз
+35929748944
bilge.deniz@marvena.com
Данни за търговеца на едро
Марвена ООД
ЕИК
121677845
BG
SOF
София
Недрет-Билге Дениз
+35929748944
bilge.deniz@marvena.com
ІV-Р-Т/МИ 094/23.10.2007
23/10/2007
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Следното изделие за самотестуване, включително свързаните с него калибратори и контролни материали: изделие за измерване на кръвната захар
Разни
GMDN
37243
Accu-Chek Softclix
Предназначено действие, определено от производителя
Убождащото устройство Accu-Chek Softclix е лесно за използване убождащо устройство за извършване на практически безболезнено взимане на капилярна кръв от върха на пръста.
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
0088/0962648/A
31/10/2015