Начало / Медицински изделия / 60Hz for Pingu 170, 250 and 400

60Hz for Pingu 170, 250 and 400

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
16IIaV3640569587
18/05/2013 09:47
18/05/2013 10:02
24/04/2013 13:46
Данни за производителя
ЛМБ ТЕХНОЛОДЖИ ООД
ЕИК
128956575
DE
Швайг
Весна Симич
00498122880960
vesna.simic@lmb.de
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
БУЛМАР МЛ ООД
ЕИК
131148628
BG
SOF
София
МАРИЕЛА ГАЧЕВСКА
02/855 83 45
gekov@bulmarml.bg
Данни за търговеца на едро
БУЛМАР МЛ ООД
ЕИК
131148628
BG
SOF
София
МАРИЕЛА ГАЧЕВСКА
02/855 83 45
gekov@bulmarml.bg
IV-P-T/МИ 108
02/11/2007
Общи медицински данни за изделието
16 - Лабораторно оборудване
Клас ІІ а
Разни
GMDN
36405
60Hz for Pingu 170, 250 and 400
Описание на медицинското изделие
Измерващ
Предназначено действие, определено от производителя
Аксесоар към апаратура
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
G3 08 03 11427 008
01/05/2018