BENGAL ROSE KIT

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DrV0000017578
11/04/2024 10:01
11/04/2024 11:05
01/02/2021 17:03
Данни за производителя
CHEMELEX, S.A.
Друго
Сертификат
SGI 6014574/18
ES
Барселона
Jose Garcia Mongrell
+34 93 849 17 35
jose@chemelex.es
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
РИДАКОМ ЕООД
ЕИК
175040885
BG
SOF
София
1618
Дечо Дечев
029559998
029586568
op@ridacom.com
Данни за търговеца на едро
РИДАКОМ ЕООД
ЕИК
175040885
BG
SOF
София
1618
Дечо Дечев
029559998
029586568
op@ridacom.com
IV-Р-Т/МИ498
17/07/2009
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
GMDN
00000
BENGAL ROSE KIT
Описание на медицинското изделие
100
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
40181
Общи търговски данни
В процес на обработка