3ML LL EURO 200 S/C

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IV4701763126
06/03/2024 13:58
07/03/2024 15:35
27/02/2024 15:11
Данни за производителя
Becton, Dickinson and Company
BD
Друго
SRN
US-MF-000019182
US
Franklin Lakes, New Jersey
Nikesh Parikh
201-847-5283
GMB-US-PRRC_MDS_FLKS@bd.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
РСР ЕООД
ЕИК
121706547
BG
SOF
София
Емилия Андреева
0888275749
e.andreeva@rsr-bg.com
Данни за търговеца на едро
РСР ЕООД
ЕИК
121706547
BG
SOF
София
Емилия Андреева
0888275749
e.andreeva@rsr-bg.com
IV-P-T/МИ-021
29/08/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас І
Разни
GMDN
47017
3ML LL EURO 200 S/C
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
309658
Общи търговски данни
В процес на обработка
252.231
26/05/2024