AFP [I-125] IRMA KIT

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DrV9999956558
15/02/2024 10:47
15/02/2024 11:27
13/12/2019 12:23
Данни за производителя
Институт за изотопи Изотоп ЕООД
Изотопи
Друго
99999
99999
HU
Будапеща
H-1121
Конколи - Теге Миклош от 29 - 33
Мариана Пал
0036 1 3910806
comerce@izotop.hu
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Софарма Трейдинг АД
ЕИК
103267194
BG
SOF
София
1756
Лъчезар Станчев 5
Стефка Хръдличкова
+359 2 81 33 666
RP@sopharmatrading.bg
Данни за търговеца на едро
Софарма Трейдинг АД
ЕИК
103267194
BG
SOF
София
1756
Лъчезар Станчев 5
Стефка Хръдличкова
+359 2 81 33 666
RP@sopharmatrading.bg
IV-P-T/МИ-259
09/01/2008
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
GMDN
99999
AFP [I-125] IRMA KIT
125 I Alpha-fetoprotein (AFP) KIT
Описание на медицинското изделие
Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
RK-800CT
Общи търговски данни
В процес на обработка