Начало / Медицински изделия / Anti-Salmonella l (A-E+Vi)

Anti-Salmonella l (A-E+Vi)

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DrV0000071783
05/02/2024 12:19
05/02/2024 16:07
05/02/2024 12:03
Данни за производителя
Sifin Diagnostics gmbh
Друго
00000
00000
DE
Berlin
Kathrin Landgrebe
+4930700144-0
info@sifin.de
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
РИДАКОМ ЕООД
ЕИК
175040885
BG
SOF
София
1618
Коломан 1
Дечо Дечев
029559998
op@ridacom.com
Данни за търговеца на едро
РИДАКОМ ЕООД
ЕИК
175040885
BG
SOF
София
1618
Коломан 1
Дечо Дечев
029559998
op@ridacom.com
IV-Р-Т/МИ498
17/07/2009
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
GMDN
00000
Anti-Salmonella l (A-E+Vi)
1 мл
Предназначено действие, определено от производителя
Polyspecific Test Reagents Anti-Salmonella 0, Vi
Еднократна употреба
TR1111
Общи търговски данни
В процес на обработка