Test Reagent Anti-CoIi I

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DrV0000010426
05/02/2024 12:15
05/02/2024 16:06
05/02/2024 12:03
Данни за производителя
Sifin Diagnostics gmbh
Друго
00000
00000
DE
Berlin
Kathrin Landgrebe
+4930700144-0
info@sifin.de
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
РИДАКОМ ЕООД
ЕИК
175040885
BG
SOF
София
1618
Коломан 1
Дечо Дечев
029559998
op@ridacom.com
Данни за търговеца на едро
РИДАКОМ ЕООД
ЕИК
175040885
BG
SOF
София
1618
Коломан 1
Дечо Дечев
029559998
op@ridacom.com
IV-Р-Т/МИ498
17/07/2009
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
GMDN
00000
Test Reagent Anti-CoIi I
Anti-CoIi I
1 мл.
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
TS2111
Общи търговски данни
В процес на обработка