Начало / Медицински изделия / 3M™ Ioban™ 2 Antimicrobial Incise Drape

3M™ Ioban™ 2 Antimicrobial Incise Drape

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIV1570533377
03/01/2024 11:29
03/01/2024 11:51
12/04/2022 09:37
Данни за производителя
3M COMPANY
Друго
FDA регистрационен номер
2110898
US
Saint Paul
Suzanne M Danielson
651-7334365
danielson@3m.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
РСР ЕООД
ЕИК
121706547
BG
SOF
София
Емилия Андреева
088 827 5749
e.andreeva@rsr-bg.com
Данни за търговеца на едро
РСР ЕООД
ЕИК
121706547
BG
SOF
София
Емилия Андреева
088 827 5749
e.andreeva@rsr-bg.com
IV-P-T / МИ-021
29/08/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Разни
GMDN
15705
3M™ Ioban™ 2 Antimicrobial Incise Drape
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
6640
Общи търговски данни
В процес на обработка
CE 89073
26/05/2024