AcuMark Sizing Balloon

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIC0000027836
23/10/2023 11:19
23/10/2023 14:59
05/11/2019 12:24
Данни за производителя
Lifetech Scientific (Shenzhen) Co., Ltd
ЕИК
000000000
CN
Shenzhen
518057
Floor 1-5, Cybio Electronic Building, Langshan 2nd
Yanhong Zhang
086-755-86026250
lifetechmed@lifetechmed.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Интермедика Груп ЕООД
ЕИК
201090465
BG
SOF
София
Нина Василева
+359 2 971 4008
n.vasileva@intermedica.eu
Данни за търговеца на едро
Интермедика Груп ЕООД
ЕИК
201090465
BG
SOF
София
Нина Василева
+359 2 971 4008
n.vasileva@intermedica.eu
IV-Р-Т/МИ-544
31/03/2010
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
00000
AcuMark Sizing Balloon
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
LT-SZB-24; LT-SZB-34
Общи търговски данни
В процес на обработка
2259149TD03
01/02/2028