Начало / Медицински изделия / Acetabular shell Multi-hole

Acetabular shell Multi-hole

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIM4316772977
18/10/2023 15:04
18/10/2023 16:20
27/06/2013 09:07
Данни за производителя
MEDACTA INTERNATIONAL SA
MEDACTA
Друго
Commercial Registry
CHE-108.843.095 IVA
CH
CASTEL SAN PIETRO
STRADA REGINA
Frauenfeld - Switzerland
+ 41 91 696 60 60
+ 41 91 696 60 66
info@medacta-swiss.ch
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
РСР ЕООД
ЕИК
121706547
BG
SOF
София
Емилия Андреева
02 951 59 76
e.andreeva@rsr.bg
Данни за търговеца на едро
РСР ЕООД
ЕИК
121706547
BG
SOF
София
Емилия Андреева
02 951 59 76
e.andreeva@rsr.bg
ІV-Р-Т/МИ-021/29.08.2007
29/08/2007
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Мускулно-скелетна система
GMDN
43167
Acetabular shell Multi-hole
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
01.32.142MH - 01.32.166MH
Общи търговски данни
В процес на обработка
MED29022D
26/05/2024