Начало / Медицински изделия / Magic Touch SCB-Sirolimus Coated Balloon Catheter

Magic Touch SCB-Sirolimus Coated Balloon Catheter

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIC1069836994
14/09/2023 09:58
14/09/2023 11:43
11/09/2023 16:09
Данни за производителя
Concept Medical B.V.
Друго
N/A
N/A
NL
Hoevalaken
3871
Hogebrinkerweg 33
Jos De Korte
+31 (0)651 668 923
gm@conceptmedicals.eu
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Кардио Медикал ЕООД
ЕИК
201980901
BG
SOF
София
Александър Маджаров
+35929533616
cardiomedical@abv.bg
Данни за търговеца на едро
Кардио Медикал ЕООД
ЕИК
201980901
BG
SOF
София
Александър Маджаров
+35929533616
cardiomedical@abv.bg
IV-Р-Т/МИ 827
08/05/2012
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
10698
Magic Touch SCB-Sirolimus Coated Balloon Catheter
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
MagicTouch - SCB е показан за лечение на коронарна артерия чрез извършване на перкутанна транслуминална коронарна ангиопластика, след подходяща подготовка на лезията.
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
1434-MDD-491/2019
27/05/2024