Начало / Медицински изделия / Изделие за освобождаване Artissе

Изделие за освобождаване Artissе

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIaV6063706770
09/09/2023 15:23
11/09/2023 10:55
27/06/2013 11:14
Данни за производителя
Micro Therapeutics, Inc.
Micro Therapeutics
Друго
ФАЛ на САЩ, регистр. номер
2029214
US
Irvine
Tom Whalen
949 837 3700
tom.whalen@covidien.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
РСР ЕООД
ЕИК
121706547
BG
SOF
София
Емилия Андреева
02 951 59 76
e.andreeva@rsr.bg
Данни за търговеца на едро
РСР ЕООД
ЕИК
121706547
BG
SOF
София
Емилия Андреева
02 951 59 76
e.andreeva@rsr.bg
ІV-Р-Т/МИ-021/29.08.2007
29/08/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ а
Разни
GMDN
60637
Изделие за освобождаване Artissе
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
ISD-5-PK
Общи търговски данни
В процес на обработка
281863 MR2
26/05/2024