Начало / Медицински изделия / Cardioroot Woven Bulged Graft

Cardioroot Woven Bulged Graft

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIC3528150945
01/08/2023 13:35
02/08/2023 10:29
18/04/2013 15:26
Данни за производителя
ИнтерВаскулър САС
ИнтерВаскулър
Друго
VAT
FR68353305576
FR
Ла Сьота Седекс
13705
Индустриална зона Ателиа 1
Sandrine BOURDON
+33442087759
Sandrine.Bourdon@maquet.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
КАРДИО МЕДИКАЛ ЕООД
ЕИК
201980901
BG
SOF
София
1612
ЦАР БОРИС III 23, ЕТ.3
АЛЕКСАНДЪР МАДЖАРОВ
+35929533616
+35929533616
cardiomedical@abv.bg
Данни за търговеца на едро
КАРДИО МЕДИКАЛ ЕООД
ЕИК
201980901
BG
SOF
София
1612
ЦАР БОРИС III 23, ЕТ.3
АЛЕКСАНДЪР МАДЖАРОВ
+35929533616
+35929533616
cardiomedical@abv.bg
IV-P-T/МИ-827
08/05/2012
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
35281
Cardioroot Woven Bulged Graft
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Тъканите съдови протези INTERGARD са предназначени за хирургична реконструкция, байпас или подмяна на гръдната и на коремната аорта, както и на проксималните периферни артерии, когато е необходимо да се извърши отворена хирургична операция.
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
ИАЛ 32330
28/07/2023
G7AO1030250016
26/05/2024