Начало / Медицински изделия / Breathing system dual heated active humidification

Breathing system dual heated active humidification

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
02IIaV0000063015
01/07/2023 14:30
03/07/2023 10:03
11/05/2016 16:34
Данни за производителя
MAQUET Critical Care AB
MAQUET Critical Care AB
ЕИК
000000000
SE
Solna
Rob Megens
046 8 730 7300
info.zentrale@maquet.de
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Интермедика Груп ЕООД
ЕИК
201090465
BG
SOF
Столична
София
Нина Василева
+359 (0) 2 97 14 008
n.vasileva@intermedica.eu
Данни за търговеца на едро
Интермедика Груп ЕООД
ЕИК
201090465
BG
SOF
Столична
София
Нина Василева
+359 (0) 2 97 14 008
n.vasileva@intermedica.eu
IV-Р-Т/МИ-544
31/03/2010
Общи медицински данни за изделието
02 - Изделия за анестезия и респирация
Клас ІІ а
Разни
GMDN
00000
Breathing system dual heated active humidification
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
66 93 xxx
Общи търговски данни
В процес на обработка
G1 072017 0014
26/05/2024