Начало / Медицински изделия / AGC (Automatic Gas Control)

AGC (Automatic Gas Control)

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
02IIbV0000017503
29/06/2023 18:07
30/06/2023 10:28
11/05/2016 16:34
Данни за производителя
MAQUET Critical Care AB
MAQUET Critical Care AB
ЕИК
000000000
SE
Solna
Rob Megens
046 8 730 7300
info.zentrale@maquet.de
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Интермедика Груп ЕООД
ЕИК
201090465
BG
SOF
Столична
София
Нина Василева
+359 (0) 2 97 14 008
n.vasileva@intermedica.eu
Данни за търговеца на едро
Интермедика Груп ЕООД
ЕИК
201090465
BG
SOF
Столична
София
Нина Василева
+359 (0) 2 97 14 008
n.vasileva@intermedica.eu
IV-Р-Т/МИ-544
31/03/2010
Общи медицински данни за изделието
02 - Изделия за анестезия и респирация
Клас ІІ б
Разни
GMDN
00000
AGC (Automatic Gas Control)
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
6881990
Общи търговски данни
В процес на обработка
G1 072017 0014
26/05/2024