Начало / Медицински изделия / Acrobat 2 Calibrated Tip Wire Guide

Acrobat 2 Calibrated Tip Wire Guide

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IV4669135651
07/04/2023 17:11
10/04/2023 09:59
16/08/2019 15:34
Данни за производителя
Wilson-Cook Medical, Inc.
ЕИК
000000000
US
Winston-Salem
Doris Hawks
336-744-0157
doris.hawks@cookmedical.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Интермедика Груп ЕООД
ЕИК
201090465
BG
SOF
Столична
София
Нина Василева
02 9714008
n.vasileva@intermedica.eu
Данни за търговеца на едро
Интермедика Груп ЕООД
ЕИК
201090465
BG
SOF
Столична
София
Нина Василева
02 9714008
n.vasileva@intermedica.eu
IV-Р-Т/МИ-544
31/03/2010
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас І
Разни
GMDN
46691
Acrobat 2 Calibrated Tip Wire Guide
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
AWG2-/-; AWG2-/-A
Общи търговски данни
В процес на обработка
G2MS 045999 0035
26/05/2024