Начало / Медицински изделия / AcuSnare Polypectomy Snare

AcuSnare Polypectomy Snare

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIbV5803999105
05/04/2023 18:37
06/04/2023 10:25
16/08/2019 15:34
Данни за производителя
Wilson-Cook Medical, Inc.
ЕИК
000000000
US
Winston-Salem
Doris Hawks
336-744-0157
doris.hawks@cookmedical.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Интермедика Груп ЕООД
ЕИК
201090465
BG
SOF
Столична
София
Нина Василева
02 9714008
n.vasileva@intermedica.eu
Данни за търговеца на едро
Интермедика Груп ЕООД
ЕИК
201090465
BG
SOF
Столична
София
Нина Василева
02 9714008
n.vasileva@intermedica.eu
IV-Р-Т/МИ-544
31/03/2010
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ б
Разни
GMDN
58039
AcuSnare Polypectomy Snare
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Каталожен номер: ASJ-/-S; ASM-/-S; ASMH-/-S
AS-/-S; ASDB-/-S; ASH-/-S;
Общи търговски данни
В процес на обработка
G1 045999 0034
26/05/2024