Начало / Медицински изделия / КАНЮЛИРАН ВИНТ 2.0-7.5 ММ

КАНЮЛИРАН ВИНТ 2.0-7.5 ММ

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIbM5664263221
GTIN
040424092YYYYYY
31/03/2023 16:30
03/04/2023 16:00
09/07/2013 16:20
Данни за производителя
AAP Implantate AG
AAP
ЕИК
812290416
DE
Берлин
12099
Lorenzweg 5
Marc Seegers
+49.30.75019-192
+49.30.75019-111
M.Seegers@aap.de
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ЮСС МЕДИКА ЕООД
ЕИК
201156292
BG
SOF
София
1612
Рашко Мирчев
953 02 63
ussmedica@mbox.contact.bg
Данни за търговеца на едро
ЮСС МЕДИКА ЕООД
ЕИК
201156292
BG
SOF
София
1612
Рашко Мирчев
953 02 63
ussmedica@mbox.contact.bg
IV-Р-Т/МИ-618
22/10/2010
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІ б
Мускулно-скелетна система
GMDN
56642
КАНЮЛИРАН ВИНТ 2.0-7.5 ММ
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
SC XXX-XX-X
Общи търговски данни
В процес на обработка
50670-16-05
26/05/2024