Начало / Медицински изделия / 1/3 Тубуларна плака 3,5 мм LOQTEQ

1/3 Тубуларна плака 3,5 мм LOQTEQ

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIbM6168901013
GTIN
04042409204
31/03/2023 15:55
03/04/2023 15:55
09/07/2013 16:20
Данни за производителя
AAP Implantate AG
AAP
ЕИК
812290416
DE
Берлин
12099
Lorenzweg 5
Marc Seegers
+49.30.75019-192
+49.30.75019-111
M.Seegers@aap.de
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ЮСС МЕДИКА ЕООД
ЕИК
201156292
BG
SOF
София
1612
Рашко Мирчев
953 02 63
ussmedica@mbox.contact.bg
Данни за търговеца на едро
ЮСС МЕДИКА ЕООД
ЕИК
201156292
BG
SOF
София
1612
Рашко Мирчев
953 02 63
ussmedica@mbox.contact.bg
IV-Р-Т/МИ-618
22/10/2010
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІ б
Мускулно-скелетна система
GMDN
61689
1/3 Тубуларна плака 3,5 мм LOQTEQ
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
PG 3553-xx-x
Общи търговски данни
В процес на обработка
50670-16-05
26/05/2024