Начало / Медицински изделия / Acuject Variable Injection Needle

Acuject Variable Injection Needle

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIaV3882506465
30/03/2023 17:43
31/03/2023 11:02
16/08/2019 15:34
Данни за производителя
Wilson-Cook Medical, Inc.
ЕИК
000000000
US
Winston-Salem
Doris Hawks
336-744-0157
doris.hawks@cookmedical.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Интермедика Груп ЕООД
ЕИК
201090465
BG
SOF
Столична
София
Нина Василева
02 9714008
n.vasileva@intermedica.eu
Данни за търговеца на едро
Интермедика Груп ЕООД
ЕИК
201090465
BG
SOF
Столична
София
Нина Василева
02 9714008
n.vasileva@intermedica.eu
IV-Р-Т/МИ-544
31/03/2010
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ а
Разни
GMDN
38825
Acuject Variable Injection Needle
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
VIN-xx
Общи търговски данни
В процес на обработка
G1 045999 0034
26/05/2024