Начало / Медицински изделия / 3M Хирург. машинка за обезкосмяване с върт. глава

3M Хирург. машинка за обезкосмяване с върт. глава

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
09IV3509783049
10/03/2023 15:49
13/03/2023 10:10
12/04/2022 09:37
Данни за производителя
3M COMPANY
Друго
FDA регистрационен номер
2110898
US
Saint Paul
Suzanne M Danielson
651-7334365
danielson@3m.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
РСР ЕООД
ЕИК
121706547
BG
SOF
София
Емилия Андреева
088 827 5749
e.andreeva@rsr-bg.com
Данни за търговеца на едро
РСР ЕООД
ЕИК
121706547
BG
SOF
София
Емилия Андреева
088 827 5749
e.andreeva@rsr-bg.com
IV-P-T / МИ-021
29/08/2007
Общи медицински данни за изделието
09 - Инструменти за многократна употреба
Клас І
Разни
GMDN
35097
3M Хирург. машинка за обезкосмяване с върт. глава
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
9661L
Общи търговски данни
В процес на обработка