Начало / Медицински изделия / Система Duet за ВДМ, инжекционни портове Smartsite

Система Duet за ВДМ, инжекционни портове Smartsite

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IsV6179604751
23/02/2023 20:50
24/02/2023 10:54
12/12/2016 14:23
Данни за производителя
MEDTRONIC, INC.
Друго
Регистрационен номер
218220
US
Minneapolis
Joan Kadrmas
763-5260152
sanja.lekovic@medtronic.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
РСР ЕООД
ЕИК
121706547
BG
SOF
София
Емилия Андреева
02 951 59 76
e.andreeva@rsr.bg
Данни за търговеца на едро
РСР ЕООД
ЕИК
121706547
BG
SOF
София
Емилия Андреева
02 951 59 76
e.andreeva@rsr.bg
IV-P-T/МИ/021
29/08/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
стерилни медицински изделия от клас I
Разни
GMDN
61796
Система Duet за ВДМ, инжекционни портове Smartsite
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
46916
Общи търговски данни
В процес на обработка
2096404CE03
01/05/2024