Начало / Медицински изделия / 3.2 Орт.обувки до №16 с микроп. гума над 5см. тапа

3.2 Орт.обувки до №16 с микроп. гума над 5см. тапа

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
11IM0000097248
16/12/2022 10:34
16/12/2022 13:28
08/07/2022 10:17
Данни за производителя
МедиКомфорт Кидс ЕООД
ЕИК
204760045
BG
JAM
Ямбол
Георги Славов
0 889 895 790
damapika.brown@gmail.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
МедиКомфорт Кидс ЕООД
ЕИК
204760045
BG
JAM
Ямбол
Георги Славов
0 889 895 790
damapika.brown@gmail.com
Общи медицински данни за изделието
11 - Технически средства за лица с увреждания
Клас І
Мускулно-скелетна система
UMDNS
00000
3.2 Орт.обувки до №16 с микроп. гума над 5см. тапа
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка