Начало / Медицински изделия / 3.3 Орт.обувки от№17до№24 с микроп. гума до5смтапа

3.3 Орт.обувки от№17до№24 с микроп. гума до5смтапа

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
11IM0000080703
16/12/2022 10:18
16/12/2022 12:30
08/07/2022 10:16
Данни за производителя
ДиаКомфорт ЕООД
ЕИК
203429359
BG
JAM
Ямбол
Георги Славов
0 889 895 790
damapika.brown@gmail.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ДиаКомфорт ЕООД
ЕИК
203429359
BG
JAM
Ямбол
Георги Славов
0 889 895 790
damapika.brown@gmail.com
Общи медицински данни за изделието
11 - Технически средства за лица с увреждания
Клас І
Мускулно-скелетна система
UMDNS
00000
3.3 Орт.обувки от№17до№24 с микроп. гума до5смтапа
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка