Начало / Медицински изделия / Дренажна торба

Дренажна торба

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IV3499917859
04/10/2022 09:53
04/10/2022 15:44
06/06/2018 16:38
Данни за производителя
Gambro Dasco S.p.A
Gambro
Друго
друго
0000000000
IT
MEDOLLA (MO)
Via Modenese, 66
Cristiano Salvadeo
+39053550111
cristiano_salvadeo@baxter.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Марвена Диагностика ЕООД
ЕИК
200600292
BG
SOF
София
Мария Николова
+359887346954
maria.nikolova@marvena-dx.com
Данни за търговеца на едро
Марвена Диагностика ЕООД
ЕИК
200600292
BG
SOF
София
Мария Николова
+359887346954
maria.nikolova@marvena-dx.com
ІV-Р-Т/МИ720
28/07/2011
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас І
Разни
GMDN
34999
Дренажна торба
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
принадлежности за диализа SP-418, 9-LITER EFFLUENT BAG
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
СЕ 52479
26/05/2024