MARS KIT

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIbV3619474987
03/10/2022 15:10
03/10/2022 15:48
23/03/2018 11:25
Данни за производителя
Gambro Lundia AB
Gambro
Друго
друго
0000000000
SE
Lund
Niklas Lindgren
+4646169448
niklas_lindgren@baxter.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Марвена Диагностика ЕООД
ЕИК
200600292
BG
SOF
София
Мария Николова
+359887346954
maria.nikolova@marvena-dx.com
Данни за търговеца на едро
Марвена Диагностика ЕООД
ЕИК
200600292
BG
SOF
София
Мария Николова
+359887346954
maria.nikolova@marvena-dx.com
ІV-Р-Т/МИ720
28/07/2011
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ б
Разни
GMDN
36194
MARS KIT
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Изделие предназначено за екстракорпорално пречистване на кръв
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
CE 00328
26/05/2024