PRISMOCITR.18/0

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIbV3584979647
03/10/2022 13:47
03/10/2022 14:33
28/06/2018 10:26
Данни за производителя
Bieffe Medital S.p.A.
Bieffe Medital S.p.A.
Друго
друго
0000000000
IT
Sondalo (SO)
23035
Via Stelvio, 94
Maddalena Azzola Guicciardi
+39 0342804029
maddalena_azzola_guicciardi@baxter.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Марвена Диагностика ЕООД
ЕИК
200600292
BG
SOF
София
Свети Киприян 44
Мария Николова
+359887346954
maria.nikolova@marvena-dx.com
Данни за търговеца на едро
Марвена Диагностика ЕООД
ЕИК
200600292
BG
SOF
София
Свети Киприян 44
Мария Николова
+359887346954
maria.nikolova@marvena-dx.com
ІV-Р-Т/МИ720
28/07/2011
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ б
Разни
GMDN
35849
PRISMOCITR.18/0
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Стерилен разтвор за регионална цитратна антикогулация при непрекъсната бъбречно заместителна терапия.
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
CE 663650
28/05/2023